Wat is mos? Mos soorten

Rozen

Mossen zijn planten die complex en nogal eigenaardig zijn, daarom bestudeert botanische wetenschap, die briologie heet, ze. Wetenschappers waren in staat om veel, recenter onbekende plantensoorten te verkennen en te ontdekken. Wat is mos? Dit is een groep hogere planten met ongeveer tienduizend soorten, die worden gecombineerd tot zevenhonderd geslachten en honderdtien families.

Het belangrijkste verschil tussen deze planten en anderen die onze planeet bewonen, is het feit dat ze niet veel veranderd zijn in hun geschiedenis. Soms worden ze ten onrechte beschouwd als korstmossen.

verspreiding

De groep planten, die wordt verenigd door de naam mos, omvat eenvoudig geordende sporenplanten, met speciale voortplantingsorganen - sporogonen.

Mossy zijn wijdverspreid over de hele wereld. De meeste soorten groeien in vochtige grond, boomstammen, rottend hout. Sommige hebben zich aangepast aan het leven in extreme droge omstandigheden, bijvoorbeeld op open rotsen en in woestijnen, waar hun ontwikkeling alleen mogelijk is tijdens het natte seizoen.

Een voorbeeld hiervan is de tortilla-woestijn, die groeit op steenachtige, droge rotsen en hellingen. Het ontwikkelt zich alleen als er vocht is. Dit mos brengt een droge periode door in een toestand van anabiose: het metabolisme van de plant vertraagt ​​zozeer dat de manifestaties praktisch onzichtbaar zijn.

Mos groeit ook onder water (in rivieren, meren en moerassen). Wat een plant leeft in de zeeën, de wetenschap is nog onbekend. Mosplanten in de vochtige tropen ontwikkelen zich zeer snel, soms hangen ze over een lange "baard" van boomtakken of bedekken stammen en aarde met een dik tapijt. Bovendien vormen ze een groot deel van de vegetatiebedekking van de toendra en veenmoerassen.

In de donkere en vochtige grotten leeft alleen het mos van de dhistosteg. Maar tegenwoordig zijn zijn gloeiende smaragdgroene sterren vrij zeldzaam te vinden.

Mosstructuur

Mosachtige planten zijn vrij kleine planten: hun lengte is niet groter dan een paar centimeter, hoewel er waterdieren zijn waarvan de lengte dertig centimeter kan zijn. Ze bevatten allemaal het groene pigment chlorofyl, dat nodig is voor fotosynthese, hoewel hun buitenste kleur kan variëren van lichtgroen tot bijna zwart. Het lichaam heeft bladeren en een stengel, hoewel deze termen in dit geval tamelijk voorwaardelijk worden toegepast, omdat bemoste weefsels geen vaatweefsel hebben.

Het kan een bladachtige platte structuur zijn - een thallus. Er zijn ook geen wortels, daarom worden ze in de grond of op een ander substraat vastgemaakt met draadachtige lange rhizoïden. Anders dan de meeste vasculaire planten (cycaden, varens, bloei, coniferen), hebben mossen geen weefsels die vocht en voedingsstoffen door de plant heen transporteren.

Mos heeft mechanische en integumentaire weefsels, evenals speciale cellen die een geleidende functie hebben. De stengel van het mos zonder rhizoïden staat rechtop. Het is lommerrijk, met een groot aantal laterale processen, verzameld in een dichte kop aan de bovenkant van de stengel. Over de rest worden takken verzameld in trossen. De laatste variëren van drie tot dertien takken, die naar beneden hangen en enigszins gescheiden zijn van de stengel. Aan de bovenkant worden ze ingekort en gemonteerd in een vrij dichte kop.

Van de kleurloze watervoerende cellen is de buitenlaag van de "stengel" de poriën. Enkellaags "bladeren" omvatten twee soorten cellen: watervoerende lagen en fotosynthese. De eerste - een wormvormige vorm. Ze bevatten chloroplasten, die zich tussen watervoerende lagen bevinden. Veel van hen, zodat het mos een vrij grote hoeveelheid water kan zuigen.

Een sporofyt is een rondvormige doos waarin sporen worden gevormd. Als ze volwassen worden, neemt de druk in de doos toe, het deksel gaat open en de sporen vliegen eruit. Het gebeurt bij warm weer.

Plantensoorten

Alle bryophytes worden gecombineerd in een hogere orde taxon - Bryophyta. Het is verdeeld in drie klassen:

 1. Antotserotovye.
 2. Liverworts.
 3. Bladsteel.

Vertegenwoordigers van de laatste groep komen het meest voor. In vochtige kustgebieden spelen de antocerotische en hepatische cellen ook een belangrijke rol in de dekking. Voor een verscheidenheid aan levensvormen en -typen, moet de eerste plaats worden gegeven aan de klasse Musci. Het bestaat uit drie subklassen:

 • Andreev.
 • Sfangovye.
 • Bladsteel.

Lever mossen

Wat is levermos? Dit is de oudste variëteit, een heldere representatie waarvan kan worden beschouwd als blepharostomy-haarblad, met een kenmerkende platte, openende vorm. De meeste mossen van deze soort hebben zowel echte bladeren als stengels. Meestal groeit deze soort van mossen op de bodem, op dood hout, stenen langs rivieren en beken, op stompen, vormen los en dicht, in combinatie met andere bemoste, turf, uitgebreide tapijten.

Een andere belangrijke klasse is de bryophytes. Ze zijn allemaal verdeeld in orden volgens de rangschikking van de bladeren, de stengels en de bevestigingsmethode in de grond. Deze mossoort vormt dichte kussens met hoogten van enkele millimeters tot enkele centimeters, waarbij vaak grote oppervlakken met dicht tapijt worden bedekt.

Anthocerotische mossen

Een ander veel voorkomend ras is anthocerotisch mos. Wat een plant is, lijkt op levermos, dat kun je zien op de foto hieronder. De naam van het mos van deze soort komt van twee Griekse woorden anthos, wat zich vertaalt als "bloem" en keros, wat "hoorn" betekent, omdat de plantvorm een ​​donkergroene plaat (thallus) is met een diameter van één tot drie centimeter, die goed past naar de grond, evenals sporogonen (hoornvormige uitlopers) van ongeveer drie centimeter hoog.

Tortula-muur

De plant heeft kleine pads. Het mos van deze soort groeit op kalkstenen, op de muren van huizen die van dergelijk materiaal zijn gebouwd.

Cirphyllum haar-dragende

Dit mos (foto zie je hieronder) vormt lichtgroene losse graszoden. Hij heeft een kalkrijke, voedselrijke grond nodig. Cirrifillum is vrij vaak te vinden in de bush, in de bossen. Hij is een frequente gast in de tuinen.

Chylokomium briljant

In de bossen, op de wegbermen, in de weilanden, in de steengroeven, nestelt dit soort mos zich. Het vormt watervallen die uit afzonderlijke stappen bestaan.

Groen mos

In de levenscyclus van deze variëteit van planten, zoals inderdaad in alle bryophyten, heeft de haploïde generatie, het gametofyt, de overhand. Een doosvormige sporofyt ontwikkelt zich op het gametofyt. Het grootste en meest voorkomende mos, waarvan de naam enigszins ongewoon is - kukushkin vlas.

Vaste planten groeien aan de rand van moerassen, in moerassige bossen, waar het een dikke en dichte grasmat vormt. Een rechtopstaande stengel van een koekoeksvlas is in de regel geen tak. De hoogte is niet meer dan veertig centimeter. Verlaat lineair styloïde met mediane ader. Dit mos heeft geen wortels. Ze werden vervangen door multicellulaire rhizoïden - filiform op het onderste deel van de stengel. Vanuit de grond nemen ze water op, en helpen ze bovendien de plant te versterken.

Groen mos kukushkin vlas lijkt op een takje naaldbomen. De lengte kan vijftien centimeter bereiken. Heel vaak dekt deze variëteit de bodem in het bos. Deskundigen weten dat als er koekoekvlas op de grond ligt, dit kan betekenen dat de bodem moerassig wordt. Het creëert dichte en vrij uitgebreide bodembedekkers die bijdragen aan de ophoping van vocht. Dit leidt tot het ontstaan ​​van moerassen.

veenmos

In tegenstelling tot de meeste soorten groene mossen, de naam van veenmos in de mensen - witte mos, die we een foto in dit artikel gepost. Meerjarige moerasplant die sphagnummoerassen vormt. De structuur van veenmos is niet veel verschillend van andere soorten. Dit zijn grote lichtgroene of roodachtige katinki. Ze hebben rechtopstaande "stelen" waarop gebladerde, groene "takken" zich bevinden.

In Rusland zijn er meer dan veertig soorten veenmos, en in de wereld - meer dan driehonderd. Het wordt vaak aangetroffen in het bos- en toendragebied van het noordelijk halfrond, op het zuidelijk halfrond wordt het veel minder vaak verspreid en alleen hoog in de bergen. Een kenmerk van deze plant is dat het onderste deel ervan, dat geen wortels heeft, geleidelijk afsterft en turf wordt, terwijl het bovenste deel blijft groeien. Plaatsen waar wit mos groeit, worden witte schachten genoemd. Net als groene mossen verzamelt veenmos veel vocht in het lichaam en draagt ​​het bij aan het wateroverlast van de grond.

Mos-soorten en hun habitats

Toen bloeiende planten nog niet in de natuur bestonden, was hij al een lust voor het oog... dinosaurussen.


Mossen en hun leefgebieden

Het bemoste bos herinnert ons aan primitieve tijden. Zijn laag, slechts een paar centimeter, creëert een gevoel van een dicht groen tapijt dat alles omgeeft.

Moss Superstar: klassen en typen

De eerste mossen op onze planeet verschenen meer dan 400 miljoen jaar geleden, lang voordat bloeiende planten. Net als varens vermenigvuldigen deze planten zich in sporen. In de wereld zijn er ongeveer 18.000 soorten mossen, verenigd in drie klassen.

Lever mossen

De oudste hiervan zijn levermossen. De beroemdste vertegenwoordiger van deze groep is de blepharostomy haarbladige (Blepharostoma trichophyllum) met zijn karakteristieke platte, verwarde vorm. De meeste levermossen hebben zowel stengels als echte bladeren.

Haardragende blepharostomy groeit het vaakst op de grond, maar ook op gevallen bomen, stronken en stenen langs de oevers van beken en rivieren, dicht of los gevormd, vermengd met andere bryofieten, graszoden en zelfs hele tapijten.

Blepharostomy hairshell (Blepharostoma trichophyllum)

Grote klasse zijn ook bryofyten. Ze zijn allemaal verdeeld in orden in overeenstemming met de inrichting van hun stengels, bladeren en bevestigingswijze in de grond. Mossen vormen "kussens" met hoogten van millimeters tot enkele centimeters en bedekken soms uitgestrekte gebieden met dicht grasveld van levende planten en hun dode delen met een laagdikte van maximaal 1-3 meter of meer.

Anthocerotische mossen

De tweede niet minder uitgebreide klasse is anthocerotische mossen, die naar buiten lijken op 'levermossen'. Ze ontvingen hun naam van de Griekse woorden anthos - bloem en keros - hoorn, omdat de plantvorm een ​​donkergroene lamellaire rozet (thallus) is met een diameter van 1-3 cm, strak tegen de grond, en talrijke hoornvormige uitlopers (sporogones) tot 2 -3 cm

Hypnum cypress (Hypnum cupressiforme) is een van de meest voorkomende soorten. In het bos kan hij zeer grote gebieden bedekken, maar ook op de bewoonde plaatsen, op de muren en daken van huizen vindt hij ook een plaats. De afbeelding toont duidelijk de lange stelen met sporenboxen.

Tortula-wand vormt kleine blokken en groeit op kalkstenen, ook op de wanden van huizen van dergelijk materiaal.


Tortula muur (Tortula muralis)

In sommige mossen zien sporekisten er soms uit als bloemen, zoals bijvoorbeeld in dit polytrichuma juniper-achtig is.

Cirphyllum haar-dragende (Cirriphyllum piliferum) vormt brokkelige lichtgroene graszoden. Hij geeft de voorkeur aan kalkrijke grond die rijk is aan voedingsstoffen. Cirrifillum kan worden gevonden in de bossen en struikgewas van struiken. Hij heeft echter ook een plek in de tuin.

Het schitterende chylokomium (Hylocomium splendens) wordt het vaakst aangetroffen in bossen, hoewel weilanden, bermen en steengroeven vaak onderdak bieden voor hen. In het groeiproces vormt zich een cascade, alsof deze uit afzonderlijke verdiepingen bestaat.


Chylokomium brilliant (Hylocomium splendens)

Sphagnum harig (Sphagnum capillifolium) groeit voornamelijk in moerassen en in natte bossen. Planthoogte niet meer dan 20 cm. Dit mos kan een witachtig groene, bruine, roodachtige of gele kleur hebben.


Sphagnum behaard (Sphagnum capillifolium)

Anthoceros glad (Anthoceros laevis) - een van de weinige soorten van het geslacht van anthocerotisch mos die leven in de noordelijke breedtegraden. Dit mos verschijnt vaak het eerst op natte grond na het wieden in de bedden, in bloembedden en vooral in groeven.

Anthoceros glad (Anthoceros laevis)

Waar leven mossen?


Hoge luchtvochtigheid en regelmatig water stijgt in beken ook bijdragen tot de verspreiding van mos.

Voor veel soorten zijn de ideale plek om te leven bomen, vooral rotte bomen. Tegelijkertijd zijn mossen, in tegenstelling tot schimmels, geen parasieten.

Mossen groeien meestal waar bloeiende planten niet kunnen rooten: op rotsen, op moerassen, bij sleutels en langs een beekbed, op bomen. Het is een feit dat mossen geen wortelstelsel hebben. Ze krijgen water en voedingsstoffen rechtstreeks uit vochtige lucht of neerslag. In mosweefsels is er een speciaal type cellen dat gedurende lange tijd vocht vasthoudt. Bij langdurige droogte vallen de planten in rust. Ze veranderen van kleur en verminderen de intensiteit van het metabolisme tot bijna nul. Tegelijkertijd zijn slechts enkele druppels vocht voldoende om uit de staat van anabiose te geraken.


Mossen groeien meestal waar bloeiende planten niet kunnen rooten.

Meestal worden mossen aangetroffen in vochtige, schaduwrijke plaatsen. Sommige soorten zijn echter volledig aangepast aan droge en zonnige habitats, zoals muurtortilla's. De bladeren eindigen met transparante haren die de zonnestralen reflecteren en de plant beschermen tegen overmatige verlichting. Er zijn andere overlevingsstrategieën in het moskoninkrijk:

 • anthoceros leven vaak in symbiose met blauwe algen, die de stikstof van de lucht fixeren en overbrengen naar mos;
 • Sphagnum is in staat om een ​​zure omgeving te creëren en zo schimmels, bacteriën en concurrerende planten ernaast te voorkomen.

Hoewel het mos bijna onzichtbaar is qua uiterlijk, is zijn rol in ecosystemen erg groot. Omdat het in staat is veel vocht te absorberen en vast te houden, speelt het een belangrijke rol bij het reguleren van de waterhuishouding van bossen en wetlands en vermindert het bodemerosie op open plekken. En zonder veenmos zou turfvorming in moerassen onmogelijk zijn.


Dichte groene tapijt van mos biedt een veilige haven voor veel kleine inwoners van bossen en moerassen.

Mos in je tuin

Deze planten geven de voorkeur aan schaduwrijke, vochtige hoeken aan de muren, in de buurt van fonteinen en aan de wortels van bomen. De groene "patina" geeft de beelden een mysterieuze charme, maar op de gazons is mos zelden een graag geziene gast. Mossen die een stevig groen tapijt vormen, groeien op oude, slordige gazons, evenals op zure, dichte bodems.


Deze planten geven de voorkeur aan schaduwrijke, vochtige hoeken aan de muren, in de buurt van fonteinen en aan de wortels van bomen.

Het doorzettingsvermogen waarmee het mos zich door de tuin verspreidt, houdt rechtstreeks verband met het vermogen ervan om niet alleen te broeden, maar ook om vegetatief te zijn, met name bij bladsoorten. Dus uit elk stukje mos dat onder het mes van de grasmaaier viel, kan een volwaardige nieuwe plant groeien. Dankzij deze eigenschap kunt u vrijwel zonder enige moeite een deel van uw perceel bevolken met 'donzige' inwoners.

 1. Mos wordt op 5-10 mm gesneden en deze kleine stukjes verspreiden zich over het oppervlak van een vooraf bevochtigde grond.
 2. Aan het einde van het proces moet het gebied worden bedekt met minimaal 10% moskorrel.
 3. Daarna wordt alles goed ingedrukt en worden de eerste weken sterk bevochtigd. Land vóór het "zaaien" kan worden vervangen door zand of kiezelstenen van lava.

Masterclass: creëer een Japanse tuinmos, dit zal je helpen om een ​​interessante "bemoste" compositie te maken.
De meest creatieve ideeën over het gebruik van mossen in tuindecoratie zijn te vinden in nummer 1 van het tijdschrift "Country. Stijl en levensstijl "voor februari-maart 2016.

Mos (plant)

Mosachtige, of Mossen, of Echte mossen (Latijnse Musci), of Briophytes (Lat Bryophyta) - een afdeling van hogere planten, die ongeveer tienduizend soorten telt. In de regel zijn dit kleine planten, waarvan de lengte slechts af en toe groter is dan 50 mm; watermossen, waarvan sommige meer dan een halve meter lang zijn, en epifyten, die misschien nog langer zijn, vormen een uitzondering. Mos-achtig, net als andere mosachtige, verschillen van andere hogere planten doordat de haploïde gametofyt in zijn levenscyclus de boventoon voert over de diploïde sporofyt.

Eerder in dit hoofdstuk zijn naast de klasse van bladmossen, of mossen zelf (met klasse Bryopsida), levermossen (klasse met Marchantiopsida of Hepaticopsida) en Anthocerotmossen (met klasse van klasse Anthocerotopsida) opgenomen, maar nu deze taxons verheven tot het niveau van hun eigen divisies Marchantiophyta en Anthocerotophyta. Om naar de totaliteit van deze drie afdelingen te verwijzen, wordt de informele verzamelnaam bryophytes (Bryophytes) gebruikt.

De inhoud

verspreiding

Mossen zijn te vinden op alle continenten, ook op Antarctica, vaak in extreme omstandigheden.

Meestal vormen mossen dichte clusters in gearceerde gebieden, vaak in de nabijheid van water, hoewel ze ook kunnen voorkomen in relatief open, droge gebieden. Onder de mosachtige soorten leven soorten in zoetwaterlichamen. Er zijn geen zeedieren, hoewel sommige soorten zich op de rotsen in de branding nestelen.

Geschiedenis van

Veel gegevens wijzen erop dat mossen, net als andere sporenplanten, afstammen van psilofyten (rhinofyten) - groepen van oude uitgestorven landplanten. Tegelijkertijd wordt de sporofyt van mossen beschouwd als het eindresultaat van de reductie van de vertakte sporofyt van voorouderlijke vormen.

Er is een ander gezichtspunt, volgens welke mossen, lepids en rhinophytes een gemeenschappelijke oorsprong hebben van een nog oudere groep planten. [1]

Biologische beschrijving

Mossen hebben geen bloemen, wortels of geleidende systemen. Mossen reproduceren door sporen die rijpen in sporangia op de sporofyt. In de levenscyclus, in tegenstelling tot vaatplanten, heeft haploïde (dat wil zeggen, met een enkele set ongepaarde chromosomen) gametofyt (seksuele vorming) de overhand. Het gametofytmos is een meerjarige groene plant, vaak met bladachtige zijwaartse processen en wortelachtige uitlopers (rhizoïden), terwijl de sporofyt (of aseksuele fase van de levenscyclus) van korte duur is, snel droogt en alleen bestaat uit de stengel en de doos, waarin sporen rijpen.

De mosvormige sporofyt (met de naam sporogony of sporogon) heeft een eenvoudiger structuur dan andere groepen hogere planten. Hij is niet in staat om wortel te schieten en bevindt zich op de gametofyt. Een sporofyt bestaat meestal uit drie elementen:

 • een doos (of sporangia) waarin geschillen ontstaan;
 • been (of sporophore), waarop de doos zich bevindt;
 • voet, een fysiologische relatie met de gametofyt.

Het zogenaamde Oleniy-mos (Yagel) moet niet worden verward met mossen, aangezien hertenmos een verzamelnaam is voor verschillende korstmossen.

aantekeningen

 • Mosses - article from the Great Soviet Encyclopedia (Verified 22 april, 2009)
 • mossen
 • Volledige lijst met mossen op de MOBOT-website
 • De huidige classificatie van de Bryophyta-divisie (geslachten en taxa van hogere rang). Cambridge University Press, 2000
 • Fijn stof op de wegen van Duitsland zal mos winnen
 • Op de website www.ecosystema.ru:
  • Wat is mos?
  • Mossen: een geïllustreerde schets voor een leraar
  • Bemost Rusland

Wikimedia Foundation. 2010.

Zie wat "Mos (plant)" in andere woordenboeken:

MOS - mannetje mos en mos; pl. mos en mossen; een kleurloze, enge plant van vele geslachten en soorten, dicht bij mos, korstmos: mos vertakkend, donzig, mosvlies; er zijn overgangssoorten, zoals IJslands, borstmossen, korstmossen of Cetraria...... Dal woordenboek

plant - autohorn, transplantaties, zaailingen, planten, testis Woordenboek van Russische synoniemen. plant n., aantal synoniemen: 4422 • aa (3) • abacus... Woordenboek van synoniemen

Mos - Mos en Moha, voorgesteld. over mos en over mos, in mos, op mos; pl. mossen, mossen; m. Kruipende of sporenplant met rechte stelen zonder wortels en bloemen, groeiend op vochtige plaatsen op de grond, bomen, stenen, enz. en meestal normaal vormen...... Encyclopedisch woordenboek

MOSS - MOSS, mos en mos, mn. mossen, echtgenoot Een plant met wortelharen in plaats van wortels, bestaande uit platte thallus of kruipend op de grond, groeiend op vochtige plaatsen op bomen, op stenen. "Rondom is wild, vuren, dennen en grijs mos." A. Mejkov. "Sun ray...... Ushakov verklarend woordenboek

MOSS IJSLAND - Lichen islandicus. Ierse tsetraria, IJslandse korstmos (Cetraria islandica L) is een overblijvende plant van de schimmelaard, klasse van korstmossen. Eigenschappen. De thallus ("mos") bevat antibiotische stoffen; een grote hoeveelheid koolhydraten (korstmos... Diergeneesmiddelen voor huisdieren

MOSS - MOSS, mos, mos en mos, in (op) mos, pl. mossen, mossen, echtgenoot. Kruipende of staande sporenplant, meestal op vochtige plaatsen op de grond, op bomen, op stenen. Overgroeien met mos (ook: Vertaling: mensen vervreemden, in het wild leven, hard worden, spraak). |...... Ozhegov Dictionary

mos - MOX, mos en mos, pred. over mos en mos, in mos, op mos, mn mos, mossen, m Kruipende of rechtopstaande, sporadragende groene plant zonder wortels en bloemen, meestal groeit in vochtige plaatsen op de grond, op stenen of bomen. Moss groeit door...... verklarend woordenboek van Russische zelfstandige naamwoorden

Mos-m. Sporeplant, meestal op vochtige plaatsen, op de grond, bomen en stenen groeiend en vormt een doorlopend kruipend dek. Explanatory Dictionary Ephraim. T. F. Efremova. 2000... Modern woordenboek van de Russische taal Efraïm

mos - n., aantal synoniemen: 19 • blancheva (1) • bryophyte (1) • versie (2) •... Woordenboek van synoniemen

mos - mos en mo / ha, aanbod; over mos en over mo / hij, in mos, op mos; pl. mossen, mossen; m. zie ook. Bemoste Kruipende of recht gesteelde sporeplant zonder wortels en bloemen, groeiend op vochtige plaatsen op de grond, bomen, stenen, enz. en vormen...... Woordenboek van vele uitdrukkingen

Kenmerken en classificatie van mos, reproductie en waarde van mossen

De mosafdeling is de hoogste sporenplanten, waarvan de soortendiversiteit 20.000 bereikt.De studie van mos is al vele eeuwen aan de gang, de wetenschappers die betrokken zijn bij hun onderzoek zijn briologen genoemd, zij stichtten een afzonderlijke botanische tak die zich bezighield met bryologie - briologie. Briology - de wetenschap van mossen, bestudeert de structuur, reproductie en ontwikkeling van mos (eigenlijk mossen, levermossen, anthocerotische soorten).

Algemene kenmerken van mossen

Mossy - een van de oudste planten die onze planeet bewonen. De overblijfselen zijn te vinden in de fossielen van het late Paleozoïcum tijdperk. De verspreiding van mos gaat gepaard met een voorkeur voor een vochtige omgeving en een gearceerd gebied, dus de meeste bewonen het noordelijke deel van de aarde. Slechte overleving in zoute gebieden en woestijnen.

Mos-klassen

Bladgesteelde mossen zijn de meest talrijke klasse. Planten bestaan ​​uit stengel, bladeren en rhizoïden.

De stengel kan verticaal of horizontaal groeien, verdeeld in schors en hoofdweefsel (bevat water, zetmeel, chloroplasten voor fotosynthese).

De stamcellen kunnen filamenteuze processen, rhizoïden, produceren die nodig zijn voor hechting aan de grond en waterabsorptie. Ze bevinden zich vaker aan de basis van de stengel, maar kunnen deze over de hele lengte bedekken.

De bladeren zijn eenvoudig, vaak vastgemaakt aan de stengel in een rechte hoek, in een spiraal. Bladplaten zijn uitgerust met chloroplasten, in het midden bevindt zich een ader (dient voor het dragen van voedingsstoffen).

Bladverliezende mossen kunnen zich vermenigvuldigen door stengels, knoppen, takken, die ontsnappen, zodat stevige mosselmatten worden gevormd die de grond bedekken. Voor de klasse van groene bomen zijn veenmos (hebben een diverse kleur van de stengel - lichtgroen, geel, rood), Andreev en brie mossen.

Levercellen worden gevonden aan de kusten, moerassen en rotsachtig terrein. Onderscheidende kenmerken: de bladeren hebben geen ader, dorsoventrale structuur, een speciaal mechanisme voor onthulling van de sporofyt.

De bladeren zijn gerangschikt in rijen, hebben twee lobben (de onderste lob, vaak gewikkeld en dient als een reservoir voor water), de rhizoïde processen zijn eencellig. Tijdens een speur-uitbarsting, opent de sporofytendoos zich in afzonderlijke flappen en dragen elathers (veerformaties) bij tot de celverspreiding.

Voortplanting kan worden uitgevoerd met behulp van knoppen (vegetatief), die worden gevormd op de bovenste paal van de bladeren. Vertegenwoordigers van de klasse pellia zijn endiolistus, afwijkende mijl, mosmarchantia, enz.

Anthocerotische mossen bewonen de tropische zone. Het multinucleaire lichaam (thallus) heeft een rozetvorm, bestaat uit hetzelfde type cellen. In de bovenste bollen van de cellen zitten chromatoforen (bevatten donkergroen pigment). Het onderste deel van de thallus geeft scheuten, rhizoïden, het lichaam zelf vormt holtes gevuld met een viskeuze vloeistof die constant vocht vasthoudt.

Onder ongunstige omstandigheden op het oppervlak van de thallus worden knollen gevormd die bestand zijn tegen lage vochtigheid, na een periode van droogte vormen ze een nieuwe generatie. Planten eenhuizige voortplantingsorganen ontwikkelen zich in de dikte van de thallus, het sporofytstadium is overheersend. Antoceroticum omvatten folitzeros, antotseros, nototilas, enz.

Hoe broeden mossen?

Er is een afwisseling van aseksuele en seksuele voortplanting in de levenscyclus van mossen. De aseksuele periode begint met de vorming van sporen en hun ontkieming op vochtige grond (een pre-tiener wordt gevormd, een dunne draad die leven geeft aan mannelijke en vrouwelijke individuen). Er zijn twee soorten mossen:

Eenhuizig - mannelijke en vrouwelijke voortplantingsorganen bevinden zich in dezelfde plant.

Tweehuizig - voortplantingsorganen zijn te vinden in verschillende vertegenwoordigers van het geslacht.

Na sporenontkieming komt de moslevenscyclus in de seksuele fase. De organen voor seksuele voortplanting zijn antheridia (mannelijk) en archegonia (vrouwelijk). Vertegenwoordigers van mannen zijn zwakker dan vrouwtjes, kleinere maten, na de vorming van antheridia sterven.

Mosveredelingsproces

Spermatozoa worden gevormd op mannelijke planten, eieren - op vrouwtjes, na hun fusie wordt een zygoot gevormd (het is op het vrouwtje, het voedt de onvolgroeide sporofyt), die zich later ontwikkelt tot sporangia. Na rijping van het sporangium gaat het open, sporen komen eruit - de aseksuele periode van mossen begint opnieuw.

Voortplanting van nakomelingen is mogelijk op een vegetatieve manier, mossen vormen thalli (groene takken), knoppen, knollen, die goed rooten op vochtige grond.

Wat is de betekenis van het argument in het leven van mossen?

Sporen zijn cellen die nodig zijn voor de reproductie van mossen. Mosplanten bloeien niet, hebben geen wortels, daarom hebben ze voor de voortzetting van de soort die ze hebben gevormd een sporofyt met sporangia (de plaats van rijping van het geschil).

De sporofyt heeft een korte levenscyclus, na het drogen verdampen de sporen, wanneer ze de natte grond raken, nemen ze snel wortel. Onder ongunstige omstandigheden kunnen ze lang aanhouden, niet kiemend, bestand tegen lage en hoge temperaturen, langdurige droogte.

De waarde van mos in de natuur en het menselijk leven

Mossen zijn voedsel voor veel ongewervelde dieren.

Na het afsterven geven ze afzettingen van turf, wat nodig is bij de productie van kunststoffen, harsen, carbolzuur, gebruikt als brandstof of kunstmest.

Mos bedekt de grond volledig in groeiplaatsen, wat leidt tot de opeenhoping van vocht en wateroverlast van het territorium. Aldus wordt het ontkiemen van andere vegetatie onmogelijk. Tegelijkertijd voorkomen ze erosie en bodemvernietiging door oppervlaktewater en winden. Wanneer mossen afsterven, neem dan deel aan de vorming van de bodem.

Ze kunnen groeien in bosbranden, aanhoudend en sterk, ze bewonen het territorium van de toendra (de achtergrond van de hoofdinstallatie, aangezien andere planten in dergelijke omstandigheden niet kunnen overleven).

In oorlogstijd werd veenmos gebruikt als verbandmateriaal vanwege de bacteriedodende eigenschappen en het vermogen om vocht te absorberen.

Met behulp van mos kun je op het terrein navigeren: ze houden niet van licht, dus bevinden ze zich aan de schaduwzijde van stenen en bomen. Moss wijst de man naar het noorden.

In de bouw worden ze gebruikt als isolatiemateriaal.

Mos soorten met beschrijving en namen, lijst van planten

Aquarist met jarenlange ervaring

Op aarde zijn er vertegenwoordigers van de plantenwereld, die als de grootste worden beschouwd. Dit zijn verschillende soorten mossen en korstmossen. Vrijwel elk van hun variëteiten wordt gebruikt bij de vervaardiging van geneesmiddelen. Sommige gebruiken zelfs in de bouw vanwege een lage thermische geleidbaarheid. De speciale wetenschap van briologie, die de bryophyte bestudeert, wordt ook benadrukt.

In de natuur zijn er ongeveer 20 duizend soorten mossen.

Sphagous soorten

Sphagnum is een van de beroemdste mossen in Rusland. Het groeit in moerassen. Het onderste gebied is droog, geel, terwijl de bovenste zone groen en vochtig is. Dit komt door onvoldoende inname van zuurstof en minerale verbindingen. Een bepaald deel van de plant sterft uiteindelijk af, verandert in veen. Het wordt gebruikt om brandstof te produceren.

Welke planten behoren tot het mos van de veenmosgroep:

 • Baltic;
 • uitpuilen;
 • Coast;
 • gesleufde.
Sphagnum heeft veel toepassingen.

Elke soort veenmos wordt gekenmerkt door vele nuttige eigenschappen. Hiermee kun je wonden desinfecteren, etterende oppervlakken desinfecteren. Verbanden met gaas en sphagnum leggen op brandwonden. Het kan worden gebruikt bij het immobiliseren van ledematen om wrijving van het verband op de huid te voorkomen. Tegelijkertijd zorgt de plant voor een hydraterende werking.

De plant wordt gekenmerkt door antischimmel-eigenschappen. De inlegzolen gemaakt op basis van de schoen verminderen transpiratievocht. Sphagnum absorbeert de vloeistof goed. Het is bekend dat het water 20 keer zijn eigen gewicht kan opnemen. Het kan worden gebruikt in de strijd tegen bloeden in plaats van katoen vanwege de opgegeven eigenschap. Bovendien interfereert het niet met de ademhaling van de huid, vormt het geen korsten.

Sphagnum wordt gebruikt bij de constructie van houten huizen. Het wordt gebruikt om de voegen tussen de stammen af ​​te dichten, waardoor een stabiele temperatuur in de kamer ontstaat. Hij is goed en de bouw van baden.

Tuinders bevelen aan om hun planten te bemesten, te malen en te mengen met de grond.

De grond door deze techniek zal vruchtbaarder worden. Aan de onderkant van de bloempot kun je ook veenmos zetten, het in water onderdompelen: op deze manier kun je de plant lang laten staan ​​zonder water te geven.

Lever variëteiten

Dit is een aparte groep mosplanten, die verschillende ondersoorten combineert. Ze hebben hun eigen naam vanwege de karakteristieke vorm die lijkt op de lever. Planten leven in subtropen en tropen, meestal hebben ze lange bladeren en een stengel. Bovendien vormen ze de oudste mossenfamilie. De beroemdste van zijn vertegenwoordigers is de haarachtige blepharostomie. Het wordt gekenmerkt door een vlakke vorm.

Levermossen worden meestal aangetroffen op omgevallen bomen, stenen, stronken langs de oevers van stuwmeren. Ze vormen brokkelige en dichte lagen. Een aparte categorie bestaat uit bryophytes. Ze zijn verdeeld in verschillende groepen in overeenstemming met het uiterlijk van de bladeren, stengels en bevestigingswijze in de grond. Planten vormen dichte lagen met een hoogte van enkele millimeters tot 3 centimeter, soms zijn ze verantwoordelijk voor uitgestrekte territoria.

Pellia lever mos kan worden gekweekt in een aquarium

Pelliamos is een van de mooiste vertegenwoordigers van de familie van levermossen. Het komt vrij zelden voor en groeit in de moerassige gebieden van China en Thailand. Je kunt het in huis laten groeien, maar je hebt een aquarium nodig. Het mos kan groeien op steen, zand en hout. Het heeft geen speciale pluisjes waardoor je stevig op het oppervlak kunt blijven zitten, dus het is beter om de planten met een draad of een vislijn vast te maken.

Als de kolonie groeit, zal het zichzelf ondersteunen en alles wat nodig is voorzien. De pelliumstelen zijn nogal fragiel, dus je moet het niet plaatsen op plaatsen waar plantenetende vissen leven. Over het algemeen kan de pellium met de juiste verzorging een uitstekende decoratie voor een aquarium worden.

De lever reproduceert seksueel en ongeslachtelijk. Naar het uiterlijk kunnen de vertegenwoordigers van deze groep aanzienlijk van elkaar verschillen, omdat dit een groot aantal mossen en korstmossen omvat.

Bladmossen

Deze categorie combineert 10.000 soorten mossen. Kukushkin-vlas is een klassieke vertegenwoordiger ervan. Je kunt het in bijna elk bos vinden. De plant lijkt op een miniatuurboom met een groot aantal puntige bladeren. Onder geschikte leefomstandigheden kan het grote kolonies vormen en tot een indrukwekkende omvang groeien. Als je het koekoekvlas in de tuin legt, zul je het in de toekomst voor een lange tijd kwijt moeten raken.

Wanneer het mos begint te bloeien, vormt zich een zaaddoos aan de bovenkant van de stengel. Terwijl het rijpt, gaat het open en verspreidt de wind de zaden. Foresters beschouwen deze plant als een plaag vanwege het feit dat hij intensief kan groeien in omstandigheden met goede verlichting en bodemvocht.

Kukushkin vlas verwijst naar bladmos soorten

In uiterlijk lijken vertegenwoordigers van deze klasse op liverpieces. Beschrijving van lommerrijk mos is: een lamellaire rozet van donkergroene kleur, dicht op de grond en een diameter van 3 cm bereikt Het bevat hoornachtige uitlopers tot 3 cm hoog, gepresenteerd in grote hoeveelheden.

Naast koekoeksvlas combineert de klas nog verschillende klassieke vertegenwoordigers. De lijst bevat:

 1. Hypnum cipres. Het leeft in het bos en bedekt grote gebieden. Soms gevestigd op de daken en muren van huizen. Stelen hebben een langwerpige vorm.
 2. Tortulu-muur. Het groeit op kalkstenen muren van gebouwen en vormt minipads, waaruit lange stelen worden getrokken.
Een andere soort bladmossen - Polytrichum-jeneverbesachtig
 1. Polytrichum-jeneverbesachtig. Zijn sporen dozen lijken op bloemen.
 2. Cirrifillum haar-dragende. Vormt lichtgroene graszoden. Geeft de voorkeur aan een bodem die rijk is aan kalksteen. Je kunt het vinden in het struikgewas, bossen. Kan in de tuin worden geplant.
 3. Chylokomium briljant. Komt vaak voor in bossen. Tijdens intensieve groei vormen watervallen, die zijn verdeeld in verschillende verdiepingen.
 4. Anthoceros soepel. Het leeft op noordelijke breedtegraden. Meestal verschijnt deze soort het eerst na het ontdooien van de lente.

Subklasse Andreevye

Deze planten geven de voorkeur aan koude gebieden met een temperatuur van ongeveer -5 ° C. Ze hebben rechte, kleine en harde bladeren. Door dunne villi dringen mossen door de structuur van de steen en nemen er wortel in. In totaal zijn er ongeveer 100 vertegenwoordigers van deze klasse. De meest bekende zijn Dicranum, een multi-legged en Rotobrium-rozet.

Rotobrium rozet een van de 100 soorten mossen van de subklasse Andreev

In Rusland worden slechts 10 soorten aangetroffen die zich op een decoratieve manier voortplanten. Ze zijn duidelijk te onderscheiden van groene mossen en veenmos. Het mechanisme van hun vorming is als volgt:

 1. Er verschijnen kleurloze sporen die verder ontkiemen.
 2. Er is een deling van cellen onder de schaal. Er worden knolvormige lichamen gevormd die bestaan ​​uit een veelvoud aan cellen.
 3. Een groen lintachtig protonema wordt gevormd.

De bladeren van deze planten zijn enkellaags, samengesteld uit kleurloze haren, die een hoog absorptievermogen hebben. Ze absorberen vocht uit de lucht. Op een steel zijn er geen geleidende bossen.

Eik en gewoon

Oakmoss is geïsoleerd in een afzonderlijke soort. Hij heeft een zachte, bossige thallus. Het geeft de voorkeur aan noordelijke en gematigde breedtegraden, groeit in bergbossen, geworteld op de stammen van dennen, eiken, sparren en dennen. Thallus kan van schaduw veranderen afhankelijk van de weersomstandigheden. In de droge tijd heeft het meestal een felle gele of donkerrode tint. Terwijl de zomerhitte inzakt, verandert de kleur van de plant in lichtblauw of wit.

Afhankelijk van het seizoen en de weersomstandigheden, verandert eiken mos van kleur

Het is opmerkelijk dat dit mos wordt gekenmerkt door sterke allergene eigenschappen. Desondanks wordt het in kleine hoeveelheden gebruikt voor de productie van parfums. Dit komt door de originele, scherpe geur van naalden. In de volksgeneeskunde wordt eikenmos ook zeer gewaardeerd. Van het is bereid tinctuur, die effectief is tegen vele ziekten.

Gemeenschappelijk mos wordt gevonden op het grondgebied van Azië en Europa, Noord-Amerika en Afrika. Hij geeft de voorkeur aan stilstaand water, maar is ook te vinden in waterlichamen. Het heeft dunne vertakte stengels van 40-50 cm lang. Puntige bladeren, rijk groen, tot 1 cm lang.

habitats

Beste mossen voelen zich op de rotsen en stenen. Hier hoeven ze niet te concurreren met bloeiende planten - de laatste kan eenvoudigweg niet overleven in dergelijke omstandigheden. Als er een reservoir in de buurt is, draagt ​​een hoge luchtvochtigheid ook bij tot hun harmonieuze groei.

Moerassen - gemeenschappelijke mossenhabitat

Een andere ideale plek voor hen is bomen, vooral rotte bomen. Tegelijkertijd kunnen mossen geen parasieten worden genoemd. Deze planten willen zich graag vestigen in de moerassen. Mos heeft geen wortelstelsel, dus voedingsstoffen en vocht komen naar hen toe en naar de lucht.

In het mosweefsel bevindt zich een speciaal type cellen dat in staat is om lang water vast te houden. Bij een lange afwezigheid van atmosferische neerslag worden de planten slapend. Ze verminderen hun eigen metabolisme en veranderen van kleur. Het is echter voldoende voor hen om slechts een paar druppels vocht te krijgen om terug te keren naar hun gewone leven.

De muur van Tortula geeft de voorkeur aan zonnige en droge plaatsen

Meestal zie je het mos op vochtige, schaduwrijke plaatsen. Maar er zijn soorten die zich hebben aangepast aan droge en zonnige gebieden. Een voorbeeld is de tortilla-wand. Ze heeft transparante haren op de bladeren en beschermt planten tegen hitte. Deze planten hebben andere methoden om te overleven. Zo kan veenmos een zure omgeving vormen, die bacteriën, schimmels en concurrerende planten ontmoedigt, waardoor het kan verdwijnen. En anthoceros leven het liefst in een symbiose met blauwalgen. Deze laatste produceren stikstof en geven het aan hun "buurman".

Hoewel mos een nogal onopvallend uiterlijk heeft, speelt het een zeer belangrijke rol in het ecosysteem. Deze planten kunnen veel vocht vasthouden, wat de waterhuishouding van het moerasland gunstig beïnvloedt. In open ruimtes helpt deze functie bodemerosie te verminderen. Bovendien, zonder veenmos, is de vorming van turf gewonnen uit moerassen onmogelijk. Planten vormen een dicht groen tapijt, dat dient als een gunstig leefgebied voor kleine dieren en veel insecten.

Mossen zijn oud en belangrijk

Mossen zijn een groep hogere planten. Ze onderscheiden zich door een dergelijke complexe structuur en diversiteit, dat een hele wetenschap is gevormd, hun studeren - briologie.

Ondanks het feit dat mosplanten tot hogere planten behoren, hebben ze geen wortels en bloemen, maar vermenigvuldigen ze zich met behulp van sporen en vegetatief.

Deze planten komen overal voor - ze zijn zelfs op Antarctica te vinden, ze zijn zo pretentieloos en bestand tegen elk klimaat.

Mossen zijn onvolgroeide, meerjarige planten van 1 mm tot 60 cm hoog en groeien op bomen, aarde, stenen, muren van huizen, in zoet waterlichamen en op moerassen.

Moss - een van de oudste planten van de aarde. De leeftijd is ongeveer 300 miljoen jaar.

Mos soorten

Allereerst is het noodzakelijk om onderscheid te maken tussen bryophyten en mossen. De moderne wetenschap erkent drie klassen van bryophytes:

Hiervan verwijst alleen de eerste klas naar de echte mossen. De rest van de klassen is recentelijk beschouwd als afzonderlijke botanische afdelingen.

De grootste klasse mos - groene mossen. Ze zijn meer dan 14 duizend soorten, en ze vormen 95% van alle mos.

De naam van deze klasse weerspiegelt het uiterlijk en de structuur - de planten bestaan ​​uit stengels met spiraalvormige uitstekende bladeren van verschillende vormen. Op het ondergrondse deel van de stengels bevinden zich rhizoïden in plaats van de wortels - lange draadachtige uitlopers. Met hun hulp haalt de plant water en mineralen uit de grond.

De complexe structuur, het unieke reproductieproces, het vermogen om in een toestand van uitgestelde animatie te vallen, helpt mossen om te overleven in alle klimatologische omstandigheden en speelt een leidende rol in veel plantengemeenschappen - in de toendra, deiningbossen, enz.

De bekendste mos-subklasse is groen. Dit omvat met name de waterplant, die zo populair is bij aquarianen, als Javaans mos. Hiermee wordt het aquarium groen en mooi; de plant is gemakkelijk te bevestigen en aquariumvissen houden ervan om in de bladeren te spawnen.

Ongeveer 1500 soorten mos zijn te vinden op het grondgebied van Rusland, waarvan de meest voorkomende zijn:

 • Kukushkin vlas. Het wordt gevonden in bossen en weiden van centraal Rusland, heeft een heldere groene kleur.
 • Veenmos, of veenmos. De belangrijkste distributieplaats - de moerassen, heeft een lichtere kleur.

Verschil van mossen van korstmossen en varens

Mos wordt vaak verward met korstmos. Voorbeelden: IJslands en mos (mos) mossen zijn eigenlijk korstmossen. IJslandse mos staat bekend om zijn helende eigenschappen - het helpt tuberculose, verkoudheid te genezen en kracht te herstellen.

Het verschil tussen mos en korstmos is dat korstmossen van meer oude oorsprong zijn en vertegenwoordigers zijn van planten met lagere sporen.

Maar varens bezetten een hoger stadium van evolutie en ze hebben een vasculair geleidingssysteem. Plant combineert een manier van voortplanting: zowel deze als anderen gebruiken voor dit doel sporen, maar geen zaden.

De waarde van mos

De waarde van mossen in de natuur en het menselijk leven is enorm. spreiden Moss:

 • Trailblazers. Zij zijn de eersten die landen beheersen met ongunstige klimatologische omstandigheden.
 • Regel de waterbalans in de grond.
 • Sphagnum is een bron van turf, een mineraal dat wordt gebruikt als brandstof en kunstmest.
 • Beschikken over desinfecterende eigenschappen.
 • Verzamel en bewaar radioactieve stoffen.
 • Zijn een voedselbron voor veel diersoorten.
 • Bescherm de grond tegen erosie.

De verspreiding van mos kan echter leiden tot wateroverlast van landbouwgrond.

Mossen spelen een leidende rol in de vorming van speciale natuurlijke complexen. Bijvoorbeeld de toendra.

Als dit bericht nuttig voor je is, is budda blij je te zien in de VKontakte-groep. En ook - bedankt, als u op een van de "likes" -knoppen klikt:

biologie

Kenmerken bemost

Mossy zijn de hoogste sporenplanten, omdat ze worden gekenmerkt door de verdeling van het lichaam in organen en weefsels.

Mossy zijn wijdverspreid, vooral in gebieden met een gematigd en koud klimaat. Mossen worden gevonden op moerassen, in bossen, op boomstammen, op gebouwen en rotsen, en zelfs in zoetwaterlichamen. Mossen hebben het vermogen om te overleven bij zowel koude als hoge temperaturen.

Mossen zijn, in tegenstelling tot algen, landplanten. Tegelijkertijd zijn ze de meest primitieve landplanten in structuur.

In tegenstelling tot algen, is het lichaam van bryophyten verdeeld in gespecialiseerde weefsels, waarbij elk weefsel een speciaal soort cellen is.

In dit geval wordt het lichaam van mos, net als het lichaam van algen, thallus genoemd. Het heeft echter een duidelijke scheiding tussen de stengel en de bladeren.

Veel mos in het midden van de stengel heeft een geleidend systeem, dat zich in de vorm van individuele balken bevindt. Het geleidende systeem zorgt voor de beweging van mineralen en water, evenals organische stoffen.

Mosbladeren zien eruit als groene platen met een lineair-lancetvormige vorm. Ze zijn vrij dun, bestaan ​​uit slechts enkele lagen cellen of uit één laag. Het blad kan kleurloze cellen bevatten, waaronder groenassimilerende cellen die chlorofyl bevatten. In hen gaat de fotosynthese verder.

Veel mossen hebben wortelachtige uitlopers (rhizoïden) op het onderste deel van de stengel. Het zijn uitlopers van de opperhuid en lijken op wortelharen. Rhizoïden vervullen in veel opzichten de functie van de wortels, dat wil zeggen ze fixeren de plant in de grond en zuigen water op met daarin opgeloste minerale stoffen.

Mossenvertegenwoordigers

Kukushkin vlas

Kukushkin-vlas is een meerjarige plant. Het groeit op natte plaatsen (in moerassen, in sparrenbossen).

De hoogte van de stengel van de plant bereikt 20 cm, het heeft een groenachtig bruine kleur.

Op de stengel van koekoekvlas strak gespannen in een spiraalvormig klein smal groen blad.

Cuckoo-vlas heeft rhizoïden die het in de grond fixeren en er water uit absorberen.

Aan de hand van het voorbeeld van een koekoeksvlas wordt meestal de levenscyclus van mossen overwogen, waarbij twee generaties elkaar afwisselen. Bovendien, in mossen, heerst de gametofytengeneratie boven de sporofytengeneratie.

Cuckoo vlas haploïde spore (d.w.z. bevat een enkele reeks chromosomen). Eenmaal in de natte grond ontkiemt het en ontstaat er een lommerrijke plant. Zo zijn de fotosynthetische planten van mossen haploïde, wat hen onderscheidt van andere hogere planten.

Het koekoeksvlas heeft vrouwelijke en mannelijke planten, d.w.z. het is tweehuizig. Speciale organen, archegonia, ontwikkelen zich op vrouwelijke planten en antheridia op mannelijke planten. Eicellen worden gevormd in aregonia en spermatozoa in anteridia. Om bevruchting te laten optreden, moeten de spermatozoa naar de eieren in archegonia zwemmen. En daarvoor heb je water nodig. Zo is bemesting in mossiformes alleen mogelijk in aanwezigheid van water. Dit feit beperkte hun verspreiding over land in het proces van evolutie.

Bemesting van koekoekvlas komt meestal voor tijdens zware regenval. Dit vormt een diploïde zygoot (het bevat een dubbele set chromosomen: één uit het ei, de ander uit het sperma). De zygote blijft op de top van de vrouwelijke koekoekvlasplant en na een jaar ontwikkelt zich een doos met een lange steel. Deze formatie is een sporofyt, omdat het bestaat uit diploïde cellen.

Een doos koekoekvlas wordt sporangium genoemd, het heeft een dop en een dop. Geschillen rijpen in de sporangia. Wanneer dit gebeurt, wordt meiose en als gevolg daarvan haploïde sporen gevormd.

Volwassen sporen komen uit de doos. Onder gunstige omstandigheden kiemt de sporen en ontwikkelt zich tot een mosbladplant. Maar eerst ziet de toekomstige koekoekvlasplant eruit als een draad van groene algen. Dit kan dienen als bewijs dat mossen afstammen van algen.

veenmos

Sphagnum is een vertegenwoordiger van witte mossen, die ook turf worden genoemd, omdat ze veenafzettingen vormen.

In gematigde klimaten groeit veenmos in moerassen. Dit is een meerjarige plant waarvan de stengel sterk vertakt is.

In tegenstelling tot de koekoeksvlas, zijn er geen geleidende balken in de sphagnum stengel. Ook heeft veenmos geen rhizoïden. Daarom absorbeert het water met het hele lichaam.

Sphagnum bladeren bevatten twee soorten cellen. Sommige cellen bevatten chloroplasten en groen, andere - zonder chloroplasten en kleurloos. De cellen zijn gerangschikt in een enkele laag, dus de bladeren zien eruit als gestreepte bicolor. De fotosynthetische cellen van het blad zijn klein en lang. Kleurloze cellen zijn groot, hebben grote poriën in de membranen. Deze cellen worden gebruikt om water te absorberen en vast te houden. Vanwege het feit dat veenmos veel vocht absorbeert en vasthoudt, komt er waterverzadiging van de bodem voor.

De afwisseling van generaties en reproductie van veenmos (zijn levenscyclus) is hetzelfde als die van vlaskoekoek. In tegenstelling tot koekoek-boomvlas, in sphagnum, worden anteridia en archegonia gevormd op dezelfde plant, d.w.z. het is eenhuizig.

Sphagnum groeit op de top van zijn ontsnapping. In dit geval sterft de stengel vanaf de onderkant. De dode delen van sphagnumstelen worden samengeperst, in afwezigheid van zuurstof ontleden ze zich niet en vormen ze turfafzettingen. Bovendien scheidt sphagnum antiseptische substantie sphagnol af, wat rotting remt. Daarom worden in de veenlagen verschillende organismen behouden (overblijfselen van dieren en planten).

Sphagnum groeit langzaam, slechts enkele centimeters per jaar.

De waarde van mos

Dieren eten amper mossen.

Mossen spelen echter een belangrijke rol in de natuur, omdat ze vocht accumuleren en de waterhuishouding van het gebied reguleren. Tegelijkertijd leiden mossen vaak tot wateroverlast van de grond, wat als een negatief effect moet worden beschouwd.

Mossen kunnen veel schadelijke stoffen verzamelen, waaronder radioactieve stoffen.

Bemoste vorm turf, dat is een mineraal voor de mens. Turf wordt gebruikt als brandstof, kunstmest, grondstoffen voor de industrie. Ze produceren houtalcohol, kunststoffen, etc.

Droog veenmos heeft antiseptische eigenschappen. Eerder werd het gebruikt als een verbandmateriaal.

Wat is veenmos: hoe deze plant te gebruiken

Sphagnum is een soort moerasmos (veenmos), behoort tot de familie veenmos - Sphagnaceae. Het heeft ongebruikelijke eigenschappen. Volhardt perfect in de ongunstige omstandigheden van de moerassen van dit verbazingwekkende veenmos. Waar hij groeit, weet elke tuinman. En het kan ook groeien op boomstammen, stenen, metaal en zelfs glas.

Sphagnum - een overblijvende plant, heeft geen wortels. Het is een vertakte stengel, met een geleidelijk stervend lager gedeelte. Takjes mos zijn bedekt met kleine bladeren die in een spiraal groeien.

De ontwikkelingscyclus van veenmos is dezelfde als die van de andere mossen. Geslachtscellen worden gevormd op de gametofytische plant. Op de plaats van het ei na hun fusie, wordt een sporogon gevormd. In zijn doos rijpen we sporen. En gekiemde sporen geven aanleiding tot een nieuwe gametofyt.

Het groeit alleen de tip. Het onderste deel ervan sterft voortdurend af. Sphagnum is altijd in beweging richting het licht, naar boven. En het onderste deel ervan wordt veen. De bovenkant van de foto is altijd groen en het gedeelte dat in water is ondergedompeld, ziet er enigszins witachtig uit. En onder de plant wordt lichtbruin van kleur. Sphagnummos (foto) ziet er geweldig uit.

Tijdens de natte periode van het jaar kan het water tot 20 keer zijn eigen gewicht opnemen. Vertaald uit de Griekse taal, is sphagnos een spons. Vandaar de naam van de plant. Het groeit vaker in de gematigde zone en op het noordelijk halfrond, maar het is ook te vinden in de subtropen. Je kunt het in overvloed vinden in het bovenste moeras. Het felgroene donzige tapijt op de foto is veenmos.

Eigenschappen van veenmos

De plant heeft drie belangrijke eigenschappen die het een onmisbare schakel in de bloementeelt maken:

 1. Ademend vermogen. Laat het aardesubstraat nat worden zonder het gewicht te vergroten.
 2. Opneembaarheid. Bevochtiging vindt altijd gelijkmatig plaats, en tegelijkertijd keert vocht op een gedoseerde en uniforme manier terug naar het substraat. Het aardachtige mengsel zal altijd voldoende vochtig zijn, maar niet te nat.
 3. Antibacteriële en desinfecterende eigenschappen van mos worden zelfs in de geneeskunde gebruikt. Bevattende stoffen in sphagnum voorkomen dat rotten van de wortels van kamerplanten tegen rottende en andere problemen.

toepassing

Sphagnum wordt gebruikt als een aarden component voor kamerplanten. Het kan aan de grond worden toegevoegd om de kwaliteit te verbeteren, het los, vochtig en voedzaam te maken.

Sphagnum mos wordt in een andere hoedanigheid gebruikt:

 • om de grond te beschermen;
 • als drainage voor kamerplanten;
 • als een tapijt;
 • de lucht bevochtigen;
 • voor opslag in de winter van uien en wortelgewassen;
 • om planten te beschermen tegen schimmelziekten;
 • voor de vervaardiging van hangende manden en steunen voor planten met luchtwortels.

Hij wordt aanbeden door binnen begonia, saintpaulia, dracaena, dieffenbachia, monstera, azalea, sansiveria, eikel. Het wordt gebruikt voor thuisontkieming van zaden en verdere rooiprocessen. Viooltjes zijn er goed in geworteld.

Hoe mos te oogsten?

Het is beter om de knuppel in het najaar te produceren, maar u kunt deze op andere momenten van het jaar verzamelen. Sphagnum kan heel gemakkelijk worden verwijderd. Maar het is aan te bevelen alleen de bovenste delen te nemen en ze met een mes of schaar te knippen.

Verzamel het niet op de moerassige plaatsen waar het erg verzadigd is met vocht. Beter om het in de buurt van de bomen te doen.

Je kunt veenmos op de volgende manieren verzamelen:

 1. Een plant met wortels verwijderen.
 2. De bovenkant van het oppervlak afsnijden.

Gesneden mos moet voorzichtig worden ingedrukt om het gewicht te verminderen. Gebrachte home plant is nodig om 40 minuten te vullen met warm water. Dit zal hem voor insecten behoeden en hem verzadigen met vocht.

Bewaar mos in onbedrukte plastic zakken. Hierdoor kan hij ademen. In de winter kan mos eenvoudig in de kou worden gehouden.

Hoe het mos te drogen?

Droog het op hangers. Dit is de meest optimale droogmethode. Het veenmos opgehangen aan hangers is perfect geblazen en behoudt zijn elasticiteit. Opgehangen gemaakt van stammen van de kleine grootte van bomen. Gelegen onder een luifel om het mos tegen het weer te beschermen.

Veenmos in de geneeskunde

De chemische samenstelling van veenmos vertegenwoordigt een aantal stoffen die bruikbaar zijn voor het menselijk lichaam. Is een plant natuurlijk antibioticum uit de groep van fenolen.

Het vermogen om een ​​grote hoeveelheid vloeistof te absorberen wordt gebruikt als natuurlijke wol. Sphagnummos is nog steeds in staat om wonden te desinfecteren. Het wordt gebruikt bij de behandeling van etterende wonden, brandwonden en bevriezing.

Op basis van deze installatie worden zeer efficiënte waterzuiveringsfilters geproduceerd.

Water uit het veenmosmoeras kan je onbevreesd drinken. Het heeft een beetje een donkere kleur omdat het op veen wordt gegoten. Maar er zitten geen ziekteverwekkers in.

Mos veenmos - assistent bloemenkwekers

Fans van kamerplanten weten hoe nuttig het is voor bloemen. Het kan op de grond van planten worden gezet in een met water verzadigde vorm. De grond in de pot blijft lang nat.

Gebruik het voor het ontkiemen van zaden van kamerplanten. En voor dichte beworteling worden stekelige plantstelen aan de grond toegevoegd.

Tuinders gebruiken deze plant om knollen van verschillende tuingewassen op te slaan. Om dit te doen, worden ze losgelaten van de grond en gewikkeld in vochtige stukken veenmos. Brokken worden in een kartonnen doos geplaatst en op een koele en donkere plaats achtergelaten. Knollen blijven vers en intact tot de volgende aanplant.

Het is belangrijk! Het wordt niet aanbevolen om turf te gebruiken op het perceel in de tuin van venen van veenmos. Hij zal de grond sterk verzuren en deze tuincultuur is gecontra-indiceerd voor velen.